epr-rezonatory

RX-104A
Prostokątny rezonator mikrofalowy do spektrometru EPR o następujących parametrach:

 • Rodzaj pola mikrofalowego TE104 (podwójny TE102)
 • Częstotliwość własna rezonatora nieobciążonego: f0 = 9,43 GHz
 • Materiał korpusu wnęki roboczej: mosiądz atestowany pokrywany złotem
 • Średnica otworów roboczych: 11 mm
 • Szerokość rezonatora (wymiar między nabiegunnikami elektromagnesu): < 35 mm
 • Dobroć własna nieobciążona Qo>4800
 • Regulacja sprzężenia z torem mikrofalowym – płynna, od silnie podkrytycznego do nadkrytycznego, realizowana za pomocą teflonowego stroika z nasadką pojemnościową
 • Akceptowana częstotliwość modulacji pola magnetycznego: <200 kHz
 • Dopuszczalna długotrwała amplituda modulacji pola magnetycznego o częstotliwości 100 kHz dla każdej sekcji cewek:  Bmax (100kHz) < 2mTpp
 • System modulacji – obustronnie umieszczone dwie sekcje niezależnych podwójnych cewek modulacyjnych łączonych najczęściej szeregowo, posiadające niezależne gniazda doprowadzające sygnał i pracujące najczęściej w niezależnych układach rezonansowych z pojemnością szeregową, równoległą (lub bez niej) w zależności od typu modulatora
 • Zastosowanie: uniwersalny rezonator o średniej dobroci własnej przeznaczony do badań próbek z niewielkimi i średnimi stratami dielektrycznymi złożony z dwóch identycznych wyselekcjonowanych rezonatorów typu RX-102A. Rezonator zewnętrzny może być wyposażony dodatkowo w ściankę przednią posiadającą otwór stożkowy umożliwiający naświetlanie próbki umieszczonej w centrum „zewnętrznej” wnęki roboczej. Dzięki dwom niezależnym sekcjom modulacyjnym obsługującym osobno obie połówki rezonatora może być on z powodzeniem stosowany w pełni dwu-kanałowym spektrometrze EPR rejestrującym jednocześnie dwa różne sygnały pochodzące od dwóch osobnych próbek. Przykładem takiego rozwiązania jest całkowicie skomputeryzowany dwukanałowy (1kHz i 100kHz) spektrometr EPR do pomiarów ilościowych względem wzorca opracowany przez ZTiTM Politechniki Wrocławskiej. Oczywiście możliwy jest odbiór z pojedynczej sekcji rezonatora lub jego demontaż i uzyskanie dwóch identycznych niezależnych rezonatorów RX-102A całkowicie kompatybilnych z rezonatorami nieistniejącej firmy Radiopan.

Czas realizacji: około 90 dni od daty przyjęcia zamówienia.
Cena: 6.400 € + 23%VAT lub ekwiwalent w PLN.

GALERIA

RX-102A RX-102A RX-102A

© Copyrights 2009 CAVIPAN          wykonanie: Dyalcom.pl